Sala wynajmowana.

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 20 stanowiskami komputerowymi, w tym 20 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 20 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 20 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,